เทวี โฮม บ้านฉาง-หาดพลา

บ้านแนวคิดใหม่

นวัตกรรมถ่ายเทอากาศ
เทคโนโลยี โซล่าเซลล์

World Environment Day วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 เมษายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

🌎5 มิถุนายน World Environment Day
วันสิ่งแวดล้อมโลก🌿

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้นในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆปี เป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป 

☀️“พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
🏡บ้านทุกหลังในโครงการเทวี โฮม บ้านฉาง-หาดพลา ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟและเป็นมิตรต่อโลก🌏☘️