เทวี โฮม บ้านฉาง-หาดพลา

บ้านแนวคิดใหม่

นวัตกรรมถ่ายเทอากาศ
เทคโนโลยี โซล่าเซลล์

EARTH DAY วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน EARTH DAY วันคุ้มครองโลก

🌎22 เมษายน Earth Day
วันคุ้มครองโลก🌿

United Nations Environment Program หรือ UNEP (โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ) ได้กำหนดวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆปี เป็น วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งเป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม และใคร่ครวญว่าเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องของขวัญที่ธรรมชาติมอบแก่โลกของเราใบนี้

☀️“พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง
🏡บ้านทุกหลังในโครงการเทวี โฮม บ้านฉาง-หาดพลา ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟและเป็นมิตรต่อโลก🌏☘️